BAZES

Functie Omschrijving
Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor het bestuur. De voorzitter leidt het bestuur en de bestuursvergadering, is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan en de agenda’s en ziet erop toe dat de rest van het bestuur zijn werk doet. De voorzitter is ook deel van het Contractus bestuur.
Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve taken binnen het bestuur. De secretaris notuleert de bestuursvergaderingen, behandelt in- en uitgaande post, stelt formulieren op en is de schriftelijke contactpersoon van de BAZES.
Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de BAZES. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële keuzes van het bestuur en stelt een jaarbegroting en jaarverslag op.
Acquisitie Het Hoofd Acquisitie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren voor de BAZES, bijvoorbeeld door het aangaan van sponsorrelaties met lokale bedrijven.
Evenementen Het Hoofd Evenementen is verantwoordelijk voor het organiseren en in goede banen leiden van de evenementen van de BAZES, bijvoorbeeld door het regelen van de locatie en het contact houden met de partijen die betrokken zijn bij het evenement.
Promotie Het Hoofd Promotie is verantwoordelijk voor de promotie van de BAZES, bijvoorbeeld door het ontwerpen en drukken van posters, het beheren van de social media en de website en het onderhouden van externe contacten.