Stichting BAZES heeft een ANBI Status.
Een ANBI heeft een publicatieplicht.
Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

Naam van de instelling
De naam van de instelling is: Stichting Benefiet Actie Zes Erkende Studentenverenigingen

Het RSIN/fiscaal nummer
Het Kamer van Koophandel nummer is: 02065365

De contactgegevens
Adres: Kleine Pelsterstraat 5/5A, 9711 KN, Groningen.
Email: bazes@contractus.nl

De doelstelling
De doelen waarvoor de BAZES is opgericht zijn als volgt te beschrijven:

  • De BAZES heeft jaarlijks ten doel het organiseren van evenementen ten behoeve van een jaarlijks wisselend goed doel en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
  • De BAZES is opgezet om met alle studentenverenigingen gezamenlijke activiteiten op te zetten. Dit zorgt er voor dat de verenigingen op een gezellige manier met elkaar in aanraking komen en voor wederzijdse acceptatie.
  • De BAZES is opgezet om als studentenverenigingen gezamenlijk een zo positief mogelijk beeld te genereren ten opzichte van de stadjer en niet-leden.

Het beleidsplan
Het beleidsplan van de BAZES is hier te vinden: actueel-beleidsplan-Bazes 

De bestuurssamenstelling
Een BAZES bestuur bestaat uit 6 personen.  De volgende rollen worden onder deze 6 personen verdeeld: Voorzitter, secretaris, penningmeester, acquisitie, promotie en evenementen.

De namen van de bestuurders
Over het huidige boekjaar vormden de volgende personen het BAZES bestuur:

Max Geilvoet – Voorzitter
Emma Buursema – Secretaris
Barend Morsch – Penningmeester
Sander van Duin  – Acquisitie
Vincent Tebbens – Evenementen
Amber Tuinenburg – Hoofd Promotie

Het beloningsbeleid
Uit het beleidsplan:

”Voor het zitting nemen in het bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Advies worden geen beloningen uitbetaald. Iedereen die zich inzet voor de BAZES doet dit op vrijwillige basis. ”

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De BAZES organiseert elk jaar evenementen om geld op te halen voor een goed doel. Afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Een benefietconcert, waarbij een gedeelte van de bands, die onderdeel zijn van de aangesloten verenigingen, na elkaar zullen optreden.
  • Een diner voor genodigden.
  • Een kroegentocht langs de zeven sociëteiten van de aangesloten verenigingen.
  • Een veiling, waarbij geboden wordt op goederen die door sponsoren aangedragen zijn.
  • Een dagactiviteit voor kinderen. Deze activiteit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in het Noorderplantsoen en op de Grote Markt van Groningen.

Het goede doel waarvoor gewerkt wordt verschilt per jaar. Op de website is een lijst te zien met alle goede doelen waarvoor jaarlijks geld is opgehaald vanaf de oprichting in 1999.

Een financiële verantwoording

BAZES Resultatenrekening 2017 + 2018

BAZES Resultatenrekening 2018 + 2019

BAZES Resultatenrekening 2019 + 2020

BAZES Resultatenrekening 2020 + 2021

BAZES Resultatenrekening 2021 + 2022

BAZES Resultatenrekening 2022 + 2023

BAZES Resultatenrekening 2023 + 2024

Statuten van de BAZES: statuten-bazes

RSIN-Nummer: 8160.47.595