BAZES

ANBI status

Een ANBI heeft een publicatieplicht.
Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

Naam van de instelling
De naam van de instelling is: Stichting BenefietActie Zes

Het RSIN/fiscaal nummer
Het Kamer van Koophandel nummer is: 02065365

De contactgegevens
Adres: Kleine Pelsterstraat 5, 9711 KN Groningen
Email: bazes@contractus.nl

De doelstelling
De doelen waarvoor de BAZES is opgericht zijn als volgt te beschrijven:

  • De BAZES heeft jaarlijks ten doel het organiseren van evenementen ten behoeve van een jaarlijks wisselend goed doel en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
  • De BAZES is opgezet om met alle studentenverenigingen gezamelijke activiteiten op te zetten. Dit zorgt er voor dat de verenigingen op een gezellige manier met elkaar in aanraking komen en voor wederzijdse acceptatie.
  • De BAZES is opgezet om als studentenverenigingen gezamenlijk een zo positief mogelijk beeld te genereren ten opzichte van de stadjer en niet-leden.

Het beleidsplan
Het beleidsplan van de BAZES is hier te vinden: actueel-beleidsplan-bazes

De bestuurssamenstelling
Een BAZES bestuur bestaat uit zes personen.  De volgende rollen worden onder deze zes personen verdeeld: Voorzitter, secretaris, penningmeester, acquisitie, promotie en evenementen.

De namen van de bestuurders
Over het huidige boekjaar vormden de volgende personen het BAZES bestuur:

Nog aan te passen – Voorzitter
Nog aan te passen – Secretaris
Nog aan te passen – Penningmeester
Nog aan te passen – Acquisitie
Nog aan te passen – Evenementen
Nog aan te passen – Hoofd Promotie

Het beloningsbeleid
Uit de statuten:

” Voor het zitting nemen in het bestuur, Raad van Toezicht of Raad van Advies worden geen beloningen uitbetaald. Iedereen die zich inzet voor de BAZES doet dit op vrijwillige basis. ”

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De BAZES organiseerd elk jaar evenementen om geld op te halen voor een goed doel. Afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten jaarlijks georganiseerd:

  • Een silent disco, waarbij een gedeelte van de acts na elkaar zullen optreden.
  • Een diner voor genodigden.
  • Een kroegentocht langs de acht sociëteiten van de aangesloten verenigingen.
  • Een veiling, waarbij geboden wordt op goederen die door sponsoren aangedragen zijn.
  • Een dagactiviteit voor kinderen. Deze activiteit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden in het Noorderplantsoen en op de Grote Markt van Groningen.

Het goede doel waarvoor gewerkt wordt verschilt per jaar. Op de website is een lijst te zien met alle goede doelen waarvoor jaarlijks geld is opgehaald vanaf de oprichting in 1999.

Een financiële verantwoording

BAZES Resultatenrekening 2017 + 2018
BAZES Resultatenrekening 2018 + 2019
BAZES Resultatenrekening 2019 + 2020
BAZES Resultatenrekening 2020 + 2021

Statuten van de BAZES: statuten-bazes

RSIN-Nummer: 8160.47.595