BAZES

Stichting Move

Stichting Move

Stichting Move koppelt studenten aan kinderen en jongeren die minder kansen krijgen dan
hun leeftijdsgenoten. Ze duiken in elkaars leefwereld, ontdekken hun talenten en komen
samen in actie voor een ander. In onze projecten, gericht op kansengelijkheid,
talentontwikkeling en burgerschap, zetten we in op het verkleinen van de kloof in de
maatschappij.

Missie & amp; Visie
Move wil een positieve bijdrage leveren aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren
en helpen om de kloof in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale
en culturele achtergrond tegen te gaan.
Wij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor zo’n inclusievere
samenleving. Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip, worden
individuele kansen vergroot en verkleint de kloof in de maatschappij.

Onze projecten
Met Move je buurt komen basisschoolleerlingen die minder
kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten samen met
vrijwilligers in actie voor hun buurt. In vier tot zes maanden
leren zij elkaars leefwereld kennen en geven ze samen de buurt een boost.

Move Maatje helpt basisschoolleerlingen met de stap naar de
middelbare school. Welke school past het best bij mij? Hoe werkt
een kluisje? In zes sessies doen een kind en een vrijwilliger
opdrachten om de overstap zo mogelijk te laten verlopen.

Met Move your world komen vmbo-leerlingen vanuit hun eigen
ideeën en talenten in actie voor een ander, begeleid door
vrijwilligers. Jongeren krijgen in acht lesuren meer zelfvertrouwen en leren maatschappelijk participeren.

Met Move in 1 dag komen kinderen en jongeren samen met
vrijwilligers in één dag in actie voor een ander. Ze ontdekken in
korte tijd hoe ze hun talent kunnen inzetten voor hun omgeving. Speciaal voor BSO’s en jongerencentra.

What’s Next is een programma voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie in de
bovenbouw van het vmbo. In kleine coachgroepjes leren de jongeren over hun
talenten, vaardigheden en mogelijke vervolgstudie. Dit gebeurt met oefeningen,
serieuze games en goede gesprekken met de coach en elkaar. Daarnaast maken ze
kennis met het mbo door in gesprek te gaan met mbo-studenten. What’s Next is een
samenwerkingsproject van Stichting Move en SOVEE.