BAZES

Het Goede Doel

Project Kinderkamer

Een kinderkamer: het ene kind wil graag een kamer met roze muren en veel knuffels, het
andere kind wil een kamer met genoeg plek om te bouwen met Lego en het volgende kind wil
graag een plek waar je rustig huiswerk kunt maken en je even terug kunt trekken.
Kinderen zijn verschillend en daarom is elke kinderkamer anders. Maar elk kind wil graag een
eigen plek om trots op te zijn, om je eigen smaak te laten zien en om te spelen met vrienden
en vriendinnen.

In Groningen groeit één op de zes kinderen op in armoede. Ouders of verzorgers doen hun
uiterste best voor hun kinderen maar hebben niet het geld, het netwerk of de gezondheid voor
een gezellige kinderkamer. Vloerbedekking, verf, een goed matras of een prettig bureau: het
kost allemaal geld. En soms is er nét genoeg geld om elke week van te kunnen eten.
Present Groningen komt regelmatig in contact met deze gezinnen. Ze worden aangemeld door
de hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. Vaak zijn er grote zorgen op verschillende
leefgebieden en staat een gezellige en rustige plek voor het kind niet bovenaan het lijstje van
problemen.

Met Project Kinderkamer willen we tijd en budget organiseren om hier wél prioriteit aan te
geven. In gesprek met de hulpverlener, de ouders én het kind zorgen we ervoor dat er een
persoonlijke kamer komt waar het kind zich echt thuis kan voelen en tot rust kan komen.

Werkwijze
Samenwerking met hulpverlening
Voor dit project werken we nauw samen met Kansrijk Oost, een organisatie voor mensen in
Groningen die hun weg uit de armoede willen vinden en hun talenten (weer) willen gaan
gebruiken. De buddy’s van Kansrijk Oost kennen de mensen goed, komen wekelijks bij hen
over de vloer en weten wat er nodig is. Alleen gezinnen die onder de armoedegrens leven en
zelf niet de mogelijkheid hebben om een kinderkamer in te richten, komen in aanmerking voor
dit project.

De buddy van het gezin overlegt met het kind en de ouder(s) wat er nodig is om een prettige
kinderkamer te realiseren. Dat zal in elk gezin anders zijn. Misschien is er al wel een goede
vloer, maar is er geen bed. In een ander geval zal er misschien wel een bed zijn, maar zit er
schimmel op de muur. De buddy maakt samen met het gezin een plan en zorgt dat de juiste
spullen worden aangeschaft.

Keuzevrijheid
Samen met de buddy’s van Kansrijk Oost geloven we bij Present dat keuzevrijheid van mensen
in armoede van groot belang is. Dit wordt door meerdere onderzoeken ondersteund. Willen we
mensen daadwerkelijk ondersteunen om op te staan uit armoede, dan moeten we ons als
gelijkwaardige partner opstellen en hun onafhankelijkheid aanwakkeren. Zelf weer leren
nadenken over wat je wilt en wat je kunt is essentieel om het geloof in jezelf terug te krijgen.
Mensen in armoede hebben vaak weinig te willen of te kiezen en dat creëert machteloosheid en
een gevoel van onwaardigheid. Op die manier houden we de vicieuze cirkel van de armoede in
stand. Om mensen weer te activeren en hun eigenwaarde te stimuleren, willen we hen actief
betrekken bij de inrichting van de kinderkamer. De vrijheid om zelf te kunnen kiezen is daarom
een wezenlijk onderdeel van dit project. De rol van de buddy is hierin cruciaal. Hij/zij begeleidt
het gezin in het maken van keuzes die ten goede komen van het kind.

Budget
Voor de inrichting van een kinderkamer is er een budget van 500,-. De buddy levert het plan
voor de kinderkamer in bij Present en na goedkeuring kan er geshopt gaan worden. Dat kan bij
de kringloop, bij de IKEA of waar men maar wil, zolang het binnen het budget blijft en volgens
het ingediende plan is. De bonnetjes worden ingeleverd bij Present en aan het einde van het
project worden foto’s gemaakt, zodat we ook aan onze donateurs kunnen laten zien dat het
geld op de goede plek is terecht gekomen.

NB: voor 500,- is het niet mogelijk om alles nieuw te kopen. Zeker als er laminaat en verf nodig
is. Tegelijk is 500,- een prachtig bedrag en kan er met creativiteit veel tot stand komen.

Folder met aangeboden artikelen
We merken nu al dat dit project individuen en bedrijven inspireert om goederen beschikbaar te
stellen. Daar willen we uiteraard graag gebruik van maken. Als een gezin een plan gaat maken,
krijgt de buddy van Present een overzicht van de aangeboden artikelen. Deze artikelen hebben
wel een symbolische prijs, maar die is uiteraard beduidend lager dan de nieuwprijs. Kiest een
gezin voor deze optie dan heeft het vanzelfsprekend budget over om te besteden aan andere
benodigdheden voor de kamer.

Inzet vrijwilligers
Zonder de inzet van vrijwilligers is een project geen Present project. We formeren een groep
met vrijwilligers die zich met regelmaat willen inzetten om een kinderkamer op te knappen. Het
gezin heeft samen met de buddy het plan klaar en alle spullen gekocht, de vrijwilligers zetten
vervolgens de schouders eronder door een dag(deel) te klussen, schouder aan schouder met de
gezinsleden en de buddy.

Toekomstige partners
We beginnen dit project met Kansrijk Oost, maar weten ook dat er veel meer
hulpverleningsorganisaties zijn om mee samen te werken. We hopen natuurlijk dat dit project
zo succesvol wordt dat we met meerdere maatschappelijke organisaties kunnen gaan werken.

Stichting Present
Bij Present geloven we dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de
samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel
mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.
Stichting Present Groningen slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement

en dus geholpen kunnen worden. We kennen de sociale kaart van Groningen goed, werken
nauw samen met hulpverleners. Op die manier kunnen we garanderen dat de inzet van
vrijwilligers ook daadwerkelijk terecht komt bij de meest kwetsbare mensen in onze Stad.
Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank
Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden
van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de
professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast
sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil
inzetten.

Kansrijk Oost
Elke verandering kost tijd en moed maar met iemand naast je die meedenkt, voor je opkomt en
vooral het geloof in jezelf teruggeeft, is er veel mogelijk. Dat doen de buddy’s die elke week
langskomen en verder ook de hele week bereikbaar zijn. De buddy zelf heeft weer een vaste
WIJ medewerker als ‘hulplijn’. Ze werken samen om problemen op te lossen, maar meer nog om
dingen mogelijk te maken. De vraag ‘wat wil jij en hoe kunnen we dat regelen’ staat daarbij
altijd centraal: in kleine, haalbare stappen.

Begroting voor het realiseren van een kinderkamer:
Budget voor de inrichting van een kinderkamer €500,-
Projectkosten Present €250,-
Totaal per kinderkamer €750,-