BAZES

Raad van Toezicht

Stichting BAZES heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit de huidige Externen van de 8 bij Contractus aangesloten studentenverenigingen. De RvT houdt toezicht op de plannen van het BAZES bestuur door nauw contact te houden en de notulen door te nemen. 


BAZES Verenigingen Externen:

Vindicat – Isabelle Pit

Albertus – Tijn Bartels

Bernlef – Annewietske van der Veer

Cleopatra – Jeroen Wels

N.S.G. – Harm-Jan Rozema

Unitas – Emma Stam

Dizkartes – Sybren Pol

G.S.V. – Rianne Merkus